Изграждане на фотоволтаична централа в Кърджали, БЪЛГАРИЯ

Изграждане на фотоволтаична инсталация за продажба на електроенергия.

Локация Горно Прахово - Кърджали
Възложител  Енерговиа ЕООД
Категория на проекта Инженерство
Статус на проекта Завършен
Инсталирана мощност 400 KW
Начало на проекта 2022
Изпълнител BUILD SOLAR-BG EOOD


facebook instagram linkedin twitter youtube

БИЛД СОЛАР-БГ ЕООД

"Билд Солар-БГ ЕООД"е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България,член на FIEC
(Европейска федерация на строителната индустрия).
Членува в Българска Фотоволтаична Асоциация
Членува в Българска Соларна Асоциация

bfa fiec igb bsa

 

Адрес:  6001  Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 63
Тел. +359877949495, +359877949444, +359 877990842, +359 877990841
E-mail: info@buildsolar.eusales@buildsolar.eu
Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +