Новини

Бизнесът преминава на зелена енергия

Дълги години бизнесът беше възприеман като основен противник на бързото навлизане на зелената енергия заради скъпите инвестиции. Всъщност много компании, особено сред по-мащабните, са сред най-големите и активни привърженици на ВЕИ мощностите. Данни на BloombergNEF показват, че само през 2020 г. корпорациите в САЩ са увеличили купуването на ток от ВЕИ с 18% и то на фона на всички трудности заради пандемията.

Според данни на Евростат, към 2019 г. средно около 18,8% от енергията в страните-членки на ЕС идва от ВЕИ. За България това е 21,5%. Европа отчита огромен ръст на търсенето на т.нар. PPA договори. Това са частни дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия. Те се сключват само за доставка на енергия от ВЕИ, като много често са в основата на финансиране на нови проекти, които чрез тези договори получават гарантиран доход за години наред. Предимство за компаниите пък е, че също получават енергия на гарантирана цена, която е по-ниска от борсовата и имат стабилност и предвидимост на разходите си за електричество.Търсенето на електроенергия произведена от ВЕИ мощности и съответно проектите за създаването им, ще са гореща тема и през следващите години,защото  зелената енергия е гарантирано бъдеще. Всички сме облагодетелствани от наличието на различни възобновяеми енергийни източници - слънчевите лъчи, течаща вода, вятър, които са широко известни. Има и други ВЕИ мощности като геотермална енергия, биомаса и т.н.,благодарение на които светът бавно, но твърдо преминава към използването на електроенергия от такъв тип източници и постепенно все повече компании се преориентират в тази посока и търсят нови възможности да си осигурят 100% чиста енергия.

В България също има възможност за сключване на дългосрочни договори за покупка на електроенергия. Те се предлагат от ТОКИ, която е лицензиран търговец на електроенергия, в партньорство със свързани компании от групата на Реналфа АД - водещ инвеститор в ВЕИ областта. ТОКИ е и единственият към момента търговец, който предлага структурирани услуги по посредничество и администрация на PPA у нас. Чрез тях българските компании имат възможност да си осигурят дългосрочни доставки на зелена енергия на достъпни цени и да са напълно готови за прехода към ВЕИ, който предстои за всички.

В Националният план за възстановяване и устойчивост на Република България е предвиден цял раздел Зелена България,чийто обхват включва стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ и намаляване на административната тежест при присъединяването и оперирането на ВЕИ.

Всеки бизнес решава как да участва в глобалната надпревара за декарбонизация, нови технологии и растеж чрез иновации. Целта е всички в Европа и света да сме участници.

facebook instagram linkedin twitter youtube

БИЛД СОЛАР-БГ ЕООД

"Билд Солар-БГ ЕООД"е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България,член на FIEC
(Европейска федерация на строителната индустрия).
Членува в Българска Фотоволтаична Асоциация
Членува в Българска Соларна Асоциация

bfa fiec igb bsa

 

Адрес:  6001  Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 63
Тел. +359877949495, +359877949444, +359 877990842, +359 877990841
E-mail: info@buildsolar.eusales@buildsolar.eu
Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +