Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в Блоклей, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в Блоклей, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Слънчева система за продажба на електроенергия.

Локация Блоклей, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Категория на проекта Инженерство
Статус на проекта Завършен
Инсталирана мощност 4 MWp
Начало на проекта 2013
Изпълнител BUILD SOLAR-BG EOOD
facebook instagram linkedin

БИЛД СОЛАР-БГ ЕООД

"Билд Солар-БГ ЕООД"е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България,член на FIEC
(Европейска федерация на строителната индустрия).
Членува в Българска Фотоволтаична Асоциация
Членува в Българска Соларна Асоциация

bfa fiec igb bsa

 

Адрес:  6001  Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 63
Тел. +359877949495, +359877949444
E-mail: info@buildsolar.eubuildsolar@abv.bg
У
еб дизайн М-Дизайн