Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в Неухарденберг, ГЕРМАНИЯ

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в Неухарденберг, ГЕРМАНИЯ

Фотоволтаична инсталация за продажба на електроенергия на свободния пазар.

Локация Неухарденберг, ГЕРМАНИЯ
Категория на проекта Инженерство
Статус на проекта Завършен
Инсталирана мощност 20 MWp
Начало на проекта 2012
Изпълнител BUILD SOLAR-BG EOOD
facebook instagram linkedin

БИЛД СОЛАР-БГ ЕООД

"Билд Солар-БГ ЕООД"е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България,член на FIEC
(Европейска федерация на строителната индустрия).
Членува в Българска Фотоволтаична Асоциация
Членува в Българска Соларна Асоциация

bfa fiec igb bsa

 

Адрес:  6001  Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 63
Тел. +359877949495, +359877949444
E-mail: info@buildsolar.eubuildsolar@abv.bg
У
еб дизайн М-Дизайн