Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди в Чирпан, БЪЛГАРИЯ

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди в Чирпан, БЪЛГАРИЯ

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди

Локация Производствена база "РОСИ", гр. Чирпан, БЪЛГАРИЯ
Категория на проекта Инженерство
Статус на проекта В процес
Инсталирана мощност 403 КW
Начало на проекта Януари 2022
Оборудване Конструкция магнелис стомана
Модули Swiss Solar - mono 156MHC-EiGER
590/IBEX132MHC-EiGER-500Wp 9BB
Инвертори Huawei 100КW
Изпълнител BUILD SOLAR-BG EOOD

 

facebook instagram linkedin

БИЛД СОЛАР-БГ ЕООД

"Билд Солар-БГ ЕООД"е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България,член на FIEC
(Европейска федерация на строителната индустрия).
Членува в Българска Фотоволтаична Асоциация
Членува в Българска Соларна Асоциация

bfa fiec igb bsa

 

Адрес:  6001  Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 63
Тел. +359877949495, +359877949444
E-mail: info@buildsolar.eubuildsolar@abv.bg
Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +