Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в Ушак, ТУРЦИЯ

Изграждане на фотоволтаична централа с. Оряхово, БЪЛГАРИЯ

Изграждане на фотоволтаична инсталация за продажба на електроенергия.

Локация с. Оряхово, общ.Свиленград , БЪЛГАРИЯ
Възложител Делектра ЕООД
Категория на проекта Инженерство
Статус на проекта Предстоящ
Инсталирана мощност 10 МWp
Начало на проекта 15 юни 2022
Изпълнител BUILD SOLAR-BG EOOD
facebook instagram linkedin

БИЛД СОЛАР-БГ ЕООД

"Билд Солар-БГ ЕООД"е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България,член на FIEC
(Европейска федерация на строителната индустрия).
Членува в Българска Фотоволтаична Асоциация
Членува в Българска Соларна Асоциация

bfa fiec igb bsa

 

Адрес:  6001  Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 63
Тел. +359877949495, +359877949444
E-mail: info@buildsolar.eubuildsolar@abv.bg
Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +